Date financiare

Avem un istoric financiar solid si 21 de ani de experienta in domeniu. Am crescut prin investitii, am crescut extensiv si continuam sa facem asta inclusiv in anul 2015.

Pentru viitor investim in dezvoltarea intensiva, in cresterea eficientei, a productivitatii dar si prin adaugarea de noi linii de business complementare, care sa aiba ca materie prima productia fermei.

Indicatori 2012 2013 2014
Profit (EUR) 419.242 756.648 435.613
Cifra de afaceri (EUR) 5.212.605 7.795.674 6.294.785

Anunt public

privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC AGROSERV MARIUTA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului demediu pentru proiectul “Infiintarea unei capacitati de colectare si procesare a laptelui pentru Agroserv Mariuta SRL, comuna Dragoesti, judetul Ialomita“, propus a fi amplasat in loc. Dragoesti, str. Primariei, nr. 59, jud. Ialomita.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, in zilele de luni – joi, 08.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00 si la sediul SC AGROSERV MARIUTA SRL, str. Primariei, nr. 42, jud. Ialomita, in zilele luni – vineri, intre orele 09.00 – 16.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

Anunt public

SC AGROSERV MARIUTA SRL  cu sediul in loc. Dragoesti, str Primariei, nr.42, jud Ialomita, titulara a proiectului: “Infiinarea unei capacitati de colectare si procesare a laptelui pentru Agroserv Mariuta SRL, comuna Dragoesti, judetul Ialomita” ce se va realiza in intravilanul loc. Dragoesti, jud. Ialomita anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Infiinarea unei capacitati de colectare si procesare a laptelui pentru Agroserv Mariuta SRL, comuna Dragoesti, judetul Ialomita”  ce se va realiza  in intravilanul com. Dragoesti, jud. Ialomita –  se supune evaluarii impactului asupra mediului.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita din loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Ialomita din loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1,  luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarele adrese de e-mail: office@apmil.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt public

SC AGROSERV MARIUTA SRL  anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Infiintarea unei capacitati de colectare si procesare a laptelui pentru Agroserv Mariuta SRL, comuna Dragoesti, judetul Ialomita” propus a fi amplasat in intravilanul com Dragoesti, jud Ialomita.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc Slobozia, str M. Viteazu nr 1, in zilele de luni-joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00 si la sediul SC AGROSERV MARIUTA SRL, din localitatea Dragoesti, str Primariei 42, judetul Ialomita, in zilele de luni – vineri, intre orele 08:00 – 16:00.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei comunei Dragoesti in data de 1.02.2016, incepand cu orele 13:00

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii / opinii / observatii privind documentul mentionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, localitatea Slobozia, str M. Viteazu nr 1, in zilele de luni – joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, pana la data de 1.02.2016, data dezbaterii publice.

Informare

Aceasta informare este efectuata de SC Agroserv Mariuta SRL, cu sediul in Str Primariei nr 42, comuna Dragoesti, judetul Ialomita, RO 6363609, J21/195/2008, contact 0769 092 458, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita aviz de gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitatii de “Infiintarea unei capacitati de colectare si procesare a laptelui pentru SC Agroserv Mariuta SRL in comuna Dragoesti, judetul Ialomita” , localizat in comuna Dragoesti, judetul Ialomita.

Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta permanent puturi forate si ape uzate: 60mc/zi, ce se vor evacua in bazin colectare dejectii animale, dupa ce au fost epurate prin metode fizico-chimice conform standard NTPA 001.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, la adresa sau numarul de telefon mentionate, dupa data de 18.02.2016.

Administrator

Nicusor Serban

Anunt public privind emiterea acordului de mediu

 

SC AGROSERV MARIUTA SRL cu sediul in loc.Dragoesti, str. Primariei, nr.42,  judetul Ialomita anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “INFIINAREA UNEI CAPACITATI DE COLECTARE SI PROCESARE A LAPTELUI  PENTRU AGROSERV MARIUTA SRL, COMUNA DRAGOESTI, JUDETUL IALOMITA” amplasat loc.Dragoesti, str. Primariei, nr. 59, judetul Ialomita.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, pana la data de 10.03.2016 (in termen de 8 zile de la data publicarii/afisarii anuntului)

Administrator

Nicusor Serban

 

Anunt Vanzare

Vindem junici gestante Holstein Friza

Certificat de origine

Gestatie 3-7 luni

Productie garantata la prima lactatie in conditii exploatare corecta, 9000 litri

Anunt Public

SC AGROSERV MARIUTA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solocitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare foraj de mare adancime in incinta fermei de vaci apartinand SC Agroserv mariuta SRL, comuna Dragoesti, judetul Ialomita”, propus a fi amplasat in loc.Dragoesti, str. Primariei, nr.42, jud. Ialomita.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la SC AGROSERV MARIUTA SRL cu sediul in loc.Dragoesti, str. Primariei, nr.42, jud.Ialomita, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

Certificate